granica

BIAŁYSTOK

EŁK 

KSZTAŁCIMY

TRADYCYJNIE

– W SZKOLE

Uczymy w zawodach,

które zdają egzamin!

CELNIK,

AGENT

CELNY,

TECHNIK

LOGISTYK,

TECHNIK

SPEDYTOR,

TECHNIK

BHP,

TECHNIK

PROGRAMISTA,

TECHNIK

USŁUG

POCZTOWYCH,

OPIEKUN

OSÓB

STARSZYCH,

TECHNIK

USŁUG

KOSMETYCZNYCH

ZAPISZ SIĘ – kliknij tu »

 

Wystarczy ukończona szkoła średnia, nie musisz mieć matury!

* NOWOŚĆ! MODUŁ ONLINE – możliwość zdalnej edukacji

 
Co zyskujesz podczas dwóch lat nauki?
 
* przygotowanie i organizację egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie unijnym EUROPASS; (kwalifikacje w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik administracji – AU.32, AU.22, AU.31, AU.68.
 
* zdobycie licencji Agenta Celnego (wpis na Listę Agentów Celnych, prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie);
 
* przygotowanie do przejścia testów kwalifikacyjnych w służbach mundurowych (Celnicy i Straż Graniczna);
 
* przygotowanie do zdobycia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Osób i Rzeczy w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie;
 
* Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki potrzebne do ZUS, KRUS i innych instytucji państwowych, gdyż szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 
* przygotowanie i organizację egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie unijnym EUROPASS; (kwalifikacje w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik administracji – AU.32, AU.22, AU.31, AU.68.
 
* nacisk na rozwijanie kompetencji zawodowych potrzebnych w zmieniającym się świecie;

* NOWOŚĆ! MODUŁ ONLINE – możliwość zdalnej edukacji

 
* DYPLOMY ZAWODOWE:
– honorowane przez pracodawców zagranicznych
 
– wydawane w kilku wersjach językowych
 
* Praca w placówkach celnych, agencjach celnych, firmach spedycyjnych i innych instytucjach zajmujących się obsługą ruchu granicznego, spedycją i logistyką w kraju i za granicą.
 
 

Całkowity koszt nauki, czesne – 199 zł miesięcznie (bez lipca i sierpnia)

+ jednorazowe wpisowe w wysokości 99 zł

 
 
 
 

https://www.qr-online.pl/qrcode.js